پروژه تحقیق , مقاله , کارآموزی , پلان معماری , نقشه اتوکد , پروژه , پلان ویلایی , پلان معماری ,

دانلود پروژه

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه هایی دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

زمان شما برای ما مهم است. کارهای زمانگیر را به ما بسپارید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیگیری خرید از قسمت پشتیبانی آنلاین که در سمت چپ پایین صفحه قرار دارد استفاده کنید

دانلود پروژه مجموعه گردشگری سوران

دانلود پروژه مجموعه گردشگری سوران

 

 

نیازهای فرهنگی یک جامعه یکی از نیازهای زندگی برای جوامع بشری است و سرعت حرکت جوامع به عوامل مختلف و گوناگونی بستگی دارد که باعث رهنمون ساختن پیشرفت هر چه بیشتر آن می‌گردد. حرکت در جهت فرهنگ‌سازی و برآورد کردن نیازهای مرتبط با آن یکی از اهداف کلان شهرهای ماست که این اهداف را نیز می‌توان اکنون جز سیاست شاخص فضاهای بیرون شهری یافت. این فرهنگ‌سازی‌ها در ابعادی خاص و به منظور پیشبرد اهداف خاصی در شهرها صورت می‌گیرد. بحث توریسم و اقامتگاه‌های موردنیاز آنها با توجه به موقعیت مناطق جدید شهری امری مهم و غیر قابل انکار است. خلق فضاهای توریستی- اقامتی در قالب گردشگاه با تمام امکانات و فضاهای دلپذیر و متنوع به خودی خود می‌تواند کششی قابل توجه برای مخاطبانی باشد که به منظور گذراندن اوقات فراغت خود و یا رسیدن به شهرهای بزرگ ناچارند زمانی را در چنین محیط‌هایی بگذرانند.

پس چه خوب است بدین منظور بستری مناسب در فضایی پاک و عاری از آلودگی‌های صوتی و محیطی یک کلان شهر ایجاد کرد که بتوان ضمن پاسخگویی به نیازهای مسافرن از پتانسیل‌های خاص این فضاها نیز بهترین استفاده را برد. منطقه سوران یکی از مناطق اطراف شهر مشهد است که به عنوان یک منطقه حاشیه‌ای در کنار شهر مشهد و در حد فاصل (مشهد- شاندیز) بنیان نهاده شده است.

ولی این منطقه با گذشت زمان چندان به جلو پیش نرفته است و نیاز خاصی در این باره ضروری به نظر می‌رسد. با چنین نگرشی بحث اوقات فراغت هر چه بیشتر خودنمایی می‌کند. با توجه به مقوله فرهنگ و اهمیت به هدایت آن به سمت و سویی خاص که گفته شد، منطقه گردشگری سوران هنوز فاقد یک قطب مناسب تفریحی- اقامتی است. با توجه به نیازهای این منطقه به چنین فضاهایی به نظر می‌رسد طراحی یک مجموعه گردشگری با کیفیت از جمله نیازهای رده اول این ناحیه از اطراف مشهد است

 

 

فصل اول : طرح مسئله

1-1-‌ ضرورت طرح پروژه......................................................................................................................1

1-2- روش مطالعه و تحقیق...................................................................................................................2

1-3- تجزیه و تحلیل امکان‌سنجی پروژه...............................................................................................2

1-4- تعریف پروژه..................................................................................................................................2

فصل دوم : شناخت

-1-2مقدمه...............................................................................................................................................4

-1-1-2 نگاهی نو به طراحی و سامان‌دهی طبیعت اطراف در عصر حاضر...........................................4

-2-1-2نگرش‌های اساسی در مورد رابطه انسان و طبیعت در مورد منظر...........................................4

-2-2اقامت...............................................................................................................................................5

-1-2-2بررسي تاريخ اقامت...................................................................................................................5

-2-2-2تعریف اماکن اقامتی (موقت) ..................................................................................................6

-3-2-2بررسی در سطح ایران................................................................................................................6

-3-2 نمونه هایی از بناهای قدیمی اقامتی...............................................................................................6

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

-1-3-2 ساباط..........................................................................................................................................6

-2-3-2کاربات........................................................................................................................................6

-3-3-2کاروانسرا....................................................................................................................................7

2-3-4- دسکره یا مهمانخانه.................................................................................................................7

-5-3-2 نتیجه گیری.................................................................................................................................7

-4-2فضاي باز.........................................................................................................................................7

-1-4-2تعریف فضای باز.......................................................................................................................7

-2-4-2تقسیم بندی فضاهای باز شهری................................................................................................8

-5-2فضای سبز.......................................................................................................................................9

-1-5-2تعاریف فضای سبز شهری........................................................................................................9

-2-5-2تقسیم بندی فضای سبز شهری...............................................................................................10

-3-5-2نتیجه گیری................................................................................................................................10

-6-2انواع طبقه بندی فضای باز و سبز شهری....................................................................................10

-7-2طبقه بندی منابع تفرجگاهی.........................................................................................................11

-1-7-2طبقه بندی کلاوسون...............................................................................................................11

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

-1-1-7-2مناطقی که اساساً روی منابع طبیعی اتکاء دارند...............................................................11

-2-1-7-2مناطقی که بر پایه دسترسی شکل گرفته اند......................................................................11

-3-1-7-2خصوصیات مناطق سه گانه تفرجگاهی در طبقه بندی کلاوسون....................................12

-8-2تعریف پارک................................................................................................................................14

-1-8-2انواع پارکها.............................................................................................................................14

-2-8-2طبقه بندی پارکها بر حسب اندازه ها.....................................................................................15

-3-8-2طبقه بندی پارکهای شهری.......................................................................................................16

-1-3-8-2پارکهای شهر در مقیاس همسایگی....................................................................................16

-2-3-8-2پارک شهری در مقیاس محله.............................................................................................16

-3-3-8-2 پارک شهری در مقیاس ناحیه.............................................................................................16

-4-3-8-2پارک شهری در مقیاس منطقه............................................................................................17

-4-8-2طبقه بندی گروه مطالعات برنامه ریزی شهری وزارت کشور...............................................17

-1-4-8-2پارک محله ای....................................................................................................................17

-2-4-8-2پارک های منطقه ای شهری...............................................................................................18

-3-4-8-2پارکهای حاشیه ای (پارکهای خارج شهر) ......................................................................18

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

-4-4-8-2باغچه ها ، نوارهای سبز، کرتها و باغچه های جلو منازل................................................18

-5-4-8-2کمربندهای سبز..................................................................................................................18

-9-2سیر تحول معماری منظر..............................................................................................................19

-1-9-2باغ‌های دوران باستان..............................................................................................................19

-2-9-2باغ‌سازی در قرون میانی (قرن 5 تا 15) ...............................................................................20

-3-9-2 باغ‌های رنسانسی: (در ایتالیا و فرانسه- قرن 15 تا قرن 17) ..............................................21

-4-9-2باغ و پارک در قرن 18..........................................................................................................22

-5-9-2پارک در قرن 19......................................................................................................................23

-6-9-2پارک در قرن 20......................................................................................................................24

-7-9-2نتیجه‌گیری................................................................................................................................24

-10-2باغسازي.....................................................................................................................................24

-1-10-2تعريف باغ.............................................................................................................................24

-2-10-2انواع باغ و ويژگيهاي آن......................................................................................................25

-3-10-2 باغ ايراني تاثير آن بر ديگر هنرها.........................................................................................26

-4-10-2معرفی باغهایی با ارزش معماری.........................................................................................27

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

-11-2خاور دور...................................................................................................................................31

-12-2معرفی باغسازي در ايران..........................................................................................................34

-1-12-2 باغسازي دوره صفويه..........................................................................................................34

-2-12-2نمونه های باغهای ایران.......................................................................................................34

-13-2خصوصيات باغ ايراني.............................................................................................................45

-1-13-2هندسه باغ ايراني..................................................................................................................47

-2-13-2ابعاد تمثيلي گردش آب و تقسيم هندسي باغ ايراني..........................................................47

-3-13-2ساير خصوصيات باغ ايراني...............................................................................................48

-4-13-2آب در باغ.............................................................................................................................49

-5-13-2گياهان در باغ ايراني.............................................................................................................52

-6-13-2پوشش گياهي باغهاي ايراني.................................................................................................53

-14-2مباحث نظري....................................................................................................................54

-1-14-2اوقات فراغت...............................................................................................................54

-2-14-2تعاریف ارائه شده از اوقات فراغت..................................................................................54

-3-14-2 مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر........................................................55

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

-4-14-2نقش و كاركرد اوقات فراغت.......................................................................................56

-5-14-2آثار و نتايج اوقات فراغت...........................................................................................56

-15-2تفريح و تفرج...................................................................................................................57

-1-15-2تعریف واژه تفریح................................................................................................................57

-2-15-2تعریف تفرج.........................................................................................................................58

-3-15-2منابع تفرجگاهی....................................................................................................................58

-4-15-2پیش بینی تقاضای تفرجگاهی.......................................................................................58

-5-15-2رابطه جمعیت و تفرج..........................................................................................................59

-6-15-2الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی................................................................................60

-16-2توریسم و جهانگرد...........................................................................................................61

-1-16-2تعاریف و مفاهیم واژه ها واصطلاحات جهانگردی (گردشگری) ....................................62

-2-16-2توسعه فرهنگ گردشگری و گذران اوقات فراغت.............................................................63

-1-2-16-2تئوریهای جهانگردی.................................................................................................63

-4-16-2اهمیت جهانگردی و توریسم در جهان...............................................................................64

-5-16-2ارزشهای فرهنگی و جهانگردی...........................................................................................65

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

-6-16-2ارزشهای اقتصادی و جهانگردی.........................................................................................65

-7-16-2بررسي تاثير جهانگردی بر عوامل مختلف....................................................................66

-8-16-2اهداف توسعه جهانگردی.....................................................................................................67

-9-16-2موانع توسعه جهانگردی.......................................................................................................67

-10-16-2جهانگردی پایداری و توسعه آن......................................................................................68

-11-16-2نتایج...................................................................................................................................69

فصل سوم : مطالعات پايه

بررسی استان خراسان..................................................................................................................70 -1-3

-1-1-3پيشينه تاريخي.........................................................................................................................70

-2-3 جغرافياي طبيعي خراسان.............................................................................................................71

-1-2-3 موقعیت....................................................................................................................................71

-2-2-3 پستي وبلنديها...................................................................................................................... 72

-3-3 آب و هوای استان خراسان.........................................................................................................72

بادها...........................................................................................................................................73-1-3-3

-2-3-3 تنوع آب و هوايي استان خراسان............................................................................................74

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

-4-3تقسيمات كشوري........................................................................................................................74

-5-3جمعيت استان..............................................................................................................................75

-1-5-3جمعيت و اهميت آن ............................................................................................................75

-2-5-3رشد جمعيت............................................................................................................................76

-3-5-3تراكم جمعيت.........................................................................................................................77

-4-5-3سواد.........................................................................................................................................77

-5-5-3زمينه هاي اشتغال....................................................................................................................77

-6-5-3مسكن.....................................................................................................................................78

صنایع دستی............................................................................................................................78 -7-5-3  

..............................................................80 جاذبه های تاریخی و معماری استان خراسان رضوی -6-3

بناهای یادبود تاریخی..................................................................................................................82 -7-3

بناهای یادبود مذهبی....................................................................................................................82 -8-3

فرهنگ و هنر................................................................................................................................83 -9-3

معرفی چند بنای تاریخی مشهد................................................................................................84 -10-3

بررسی کلان شهر مشهد............................................................................................................86 -11-3

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

................................................................................................. 86 تاريخچه شکل گيري شهر -1-11-3

موقعيت جغرافيايي .................................................................................................................88 -12-3

جهت و نوع توسعه شهر...................................................................................................88 -1-12-3

............................................................................89 عوامل موثر در تعيين جهات گسترش -2-12-3

مطالعات زمين‌شناسي و زلزله‌شناسي....................................................................................92 -13-3

اقليم.......................................................................................................................................93 -14-3

دماي هوا ...........................................................................................................................93-1-14-3

تابش آفتاب........................................................................................................................94 -2-14-3

ميزان بارندگي.....................................................................................................................95-3-14-3

رطوبت نسبي.......................................................................................................................95-4-14-3

وزش باد...............................................................................................................................95-5-14-3

توصيه هاي اقليمي..............................................................................................................96 -6-14-3

نقش شهر مشهد در استان خراسان........................................................................................96 -15-3

وضعيت فرهنگي .....................................................................................................................97-16-3

پوشش گياهي...........................................................................................................................98-17-3

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

بررسی‌های جمعیت شهر مشهد.............................................................................................99 -18-3

تعداد جمعیت و میزات رشدآن........................................................................................99 -1-18-3

ترکیب جنسی و سنی جمعیت.........................................................................................100 -2-18-3

توسعه کالبدی شهر و آثار جمعیتی آن.................................................................................100 -19-3

تعداد زائر و مسافر و آثار جمعیتی آن..............................................................................101-1-19-3

عوامل افزایش زائر و مسافر.............................................................................................102 -2-19-3

بررسی روند توریسم در مشهد.............................................................................................102-20-3

102 توریسم در مشهد و نقش اقتصادی آن............................................................................ -1-20-3

بررسی خصوصیات توریسم در مشهد............................................................................103 -2-20-3

نوسان تعداد مسافران و زائران.........................................................................................105 -3-20-3

پیش‌بینی توریسم شهر مشهد تا سال1395.....................................................................106-4-20-3

پیش‌بینی توریسم ویژه مناطق تفریحی و گردشگری........................................................107-5-20-3

بررسی خطوط کلی توسعه آینده شهر مشهد........................................................................107 -21-3

کانون‌های مهم توریستی تفریح اطراف مشهد.......................................................................108-22-3

معرفی جاذبه‌های طبیعی واقع در منطقه ییلاقات مشهد......................................................108 -23-3

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

جاذبه های توریستی شهر مشهد............................................................................................108-24-3

نام و آدرس تعدادی از پارکهای شهر مشهد.......................................................................109 -25-3

نگاهی به تاریخ شاندیز...........................................................................................................111-26-3

ساختار شهری شهر شاندیز................................................................................................112-1-26-3

-2-26-3منظر و ارتباط فضایی......................................................................................................113 

-3-26-3ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.................................................................................114

سایر ارگان‌ها و نهادهای دولتی تاثیرگذار.......................................................................116 -4-26-3

تنگناها و محدودیت‌ها.......................................................................................................117-5-26-3

 فقدان تعریف حقوقی و تشکیلاتی....................................................................................117-6-26-3

فقدان برنامه کالبدی و فضایی شهری...............................................................................117-7-26-3

 فقدان معرفی، تبلیغ و ترویج.............................................................................................118-8-26-3

امکانات و قابلیت‌ها...........................................................................................................119-9-26-3

تهیه طرح‌های ویژه گردشگری.......................................................................................119-10-26-3

مشکلات و محدودیت‌ها................................................................................................119 -11-26-3  

توان‌ها و قابلیت‌‌ها...........................................................................................................120-12-26-3

عنوان                                                                                                                                   صفحه

 

الگوها، فعالیت‌ها و روندهای گردشگری سوران..............121 منابع و جاذبه‌های گردشگری : -27-3

ترکیب گردشگران...................................................................................................................122-28-3

الگوها و رفتارهای گردشگری...............................................................................................123-29-3

طرح‌های توسعه......................................................................................................................124-30-3

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

گردشگري به عنوان يک سيستم................................................................................................127-1-4

عناصر اصلی سيستم گردشگري..............................................................................................128-2-4

اصول بین المللی گردشگری....................................................................................................130 -3-4

بررسی ونقد طرح برنامه ملی توسعه گردشگری ایران............................................................134 -4-4

طرح توسعه ملي گردشگري ايران............................................................................................135-5-4

انواع گردشگری........................................................................................................................135-6-4

گردشگری روستايی..................................................................................................................137-7-4

گردشگري شهري......................................................................................................................138-8-4

گردشگري درطبيعت (طبيعت گردي) ...................................................................................140 -9-4

گردشگری پايدار....................................................................................................................143-10-4

عنوان                                                                                                                                     صفحه

 

اصول گردشگری پايدار.........................................................................................................144-11-4

گردشگري فرهنگي.................................................................................................................145-11-4

اکوتوريسم..............................................................................................................................147-12-4

گردشگري و تكنولوژي..........................................................................................................148-13-4

انواع جاذبه ها گردشگري......................................................................................................152-14-4


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 492,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
A_600632_1861.zip23.2 MB