پروژه تحقیق , مقاله , کارآموزی , پلان معماری , نقشه اتوکد , پروژه , پلان ویلایی , پلان معماری ,

دانلود پروژه

فروشگاه جامع تحقیقات و پروژه هایی دانشجویی

اطلاعیه فروشگاه

زمان شما برای ما مهم است. کارهای زمانگیر را به ما بسپارید. در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیگیری خرید از قسمت پشتیبانی آنلاین که در سمت چپ پایین صفحه قرار دارد استفاده کنید

دانلود بررسی میراث فرهنگی جاذبه های توریستی صنایع و ارائه راهکار هایی جهت توسعه شهرستان محلات

دانلود بررسی میراث فرهنگی  جاذبه های توریستی صنایع و ارائه راهکار هایی جهت توسعه شهرستان محلات

چکیده

درحال حاضر فعالیت های مربوط به گردشگری جایگاه ویژه ای در اقتصادکشورهاپیداکرده ان به طوری که همه ی کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ درپی بهرهگیری ازمزایای اقتصادی این صنعت به ویژه برای دریافت سهم بیشتر از درآمدوافزایش سطح اشتغال خود هستند.بدهی است که بدون شناخت وارزیابی قابلیتهاوتوانمندی های بالقوه وبالفعلجاذبه های گردشگری امکان برنامه ریزی وپیش بینی علمی واصولی وجود نخواهد داشت. شهرستان محلات به علت داشتن جاذبه های زیبا وکم نظیرازجمله مزارع وباغات پرورش گل وگیاه همچنین برگزاری جشنواره ها ونمایشگاه ها،سرچشمه،آبگرم و...میتواند بامدیریت وبرنامه ریزی علمی به یک قطب توریسم در کشور تبدیل شود.پژوهش حاضرباهدف تبیین جاذبههاوشناخت توانمندب های گردشگری در شهرستان محلات وهمچنین ارایه راهکارهای مناسب جهت رشد وتوسعه این نوع ازگردشگری در این شهرستان تدوین شده است.این پژوهش باتوجه به نوع،هدف،کاربردی واز نظرماهیت وروش،از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی باشد.وبرای جمع آوری مطالب از روش میدانی و کتابخانه ای استفاده شده است.یافتههای تحقیق حاکی از این است که مهمترین عامل در جذب توریسم مزارع وباغات پرورش گل وگیاه میباشد.همچنین تدوین راهبردهای توسعه گردشگری نیازمند آگاهی از قابلیت های این شهرستان در زمینه توریسم وساماندهی آن در چهارچوبی مناسب است تا به این وسیله زمینههای جذب بیشترگردشگران داخلی وخارجی رافراهم آید.این شهرعلاوه برظرفیت های بی نظیردر زمینه گردشگری به علت کمبود خدمات وامکانات رفاهی واقامتی،ضعف تبلیغات،مسائل مدیریتی با مشگل روبرو هست بااین حال به خاطر جاذبه های طبیعی همچون باغ لاله ها،مزارع وباغات پرورش گل وگیاه،کوچه باغ ها وبرگزاری جشن ها ونمایشگاه هاوآب وهوای مطلوب به عنوان نقاط قوت این شهرستان در کنار اصلاح نهادهای مدیریتی ،تقویت وتبلیغات،تعامل وهمفکری بین مسئولین،مردم وکشاورزان،گلکاران از مهمترین رهیافتها به منظور توسعه گردشگری این شهرستان است.                                                                                                                                                                                  

 واژگان کلیدی:گردشگری،توسعه،شهرستان محلات

فصل اول:معرفی شهرستان محلات

1-1مقدمه                                                                                        

آب وهوا،چشم اندازهای سبز،باغات،گلخانه ها،چشمه های آب گرم،خیابان هاوکوچه باغ های مشجرومرکز تفریحی سرچشمه مجموعه عواملی هستند که شهر محلات را به عنوان یک کانون گردشگری_تفریحی معرفی مینمایدو توانسته به عملکرد ویژه ای دست یابدکه ضمن نو بودن،درآمدزابودن واشتغال زا بودن هیچگونه تناقض وتضادی با حیات شهری ندارد.ودر ارتباط بامحیط پیرامون خود بیانگر موقعیت های ویژه برای شهرمحلات است که هرکدام ازاین موقعیت ها به گونه ای خاص نظام توسعه کالبدی شهر را تحت تاثیر قرار میدهد. بدان جهت که عوامل کلان منطقه ای که شهر محلات را تحت تاثیر قرار میدهندازسیستم های بزرگ تری(کلان شهرهای تهران واصفهان) منبعث می شونداحکام خاصی را به شهرتحمیل می نمایند.چنانچه این احکام به خوبی شناسایی نشوندوسیاست هاو راهکارهای مناسب جهت استفاده بهینه از آن ها به کارگرفته نشود زیان های جبران نا پذیری را در آینده شهر به بار خواهند آورد.تاثیروایفای نقش محلات به عنوان مرکز ناحیه که مقدم بر هر موضوع ازجایگاه میانی آن در محور شهرنراق،دلیجان،نیمور-محلات-خمین سرچشمه میگیرد مطمئنن تاثیراتی در روند توسعه اقتصادی،اجتماعی وکالبدی شهر محلات بر جای خواهد گذاشت.هرچند نقش هاواستعدادهای کاملا متفاوت شهرهای واقع در این محور ایجاب می نماید که الگوی توسعه آینده ناحیه بخشایشی وغیر متمرکز باشدومبتنی برتعریف چند قلمرو وتوسعه تمایزدر یک قالب پیوسته ویکپارچه اینجام گیرد. اما به هر حال مرکزیت ناحیه به لحاظ کارکردهای اداری وانتظامی،دانشگاهی وتحقیقاتی،درمان تخصصی وفوق تخصصی ودیگر خدمات کلان مشابه جایگاه کانونی ومرکزی خواهد داشت.   

 

چکیده. 6

 

فصل اول:معرفی شهرستان محلات... 7

 

1-1مقدمه. 7

 

2-1معرفی شهرستان محلات... 8

 

3-1سابقه تاریخی محلات... 10

 

4-1وضعیت تپوگرافی محلات... 13

 

5-1زمین شناسی محلات... 14

 

6-1جاذبه های توریستی شهرستان محلات... 17

 

7-1جاذبه های تاریخی و مذهبی(میراث فرهنگی). 18

 

1-7-1امام زاده فضل و یحیی.. 18

 

2-7-1محراب قدیمی.. 20

 

3-7-1شاهزاده موسی.. 23

 

4-7-1امازاده عبدالله.. 24

 

5-7-1قلعه جمشیدی.. 25

 

6-7-1قلعه آقا خان.. 25

 

.7-7-1 مسجد جامع محلات... 26

 

8-7-1یخچال تاریخی نیم ور.. 26

 

9-7-1سد ساسانی نیم ور واقع در قمرود. 27

 

10-7-1بنای تاریخی میل میلونه. 28

 

8-1روستا خورهه در محلات... 30

 

1-8-1کهن ترین آثار تاریخی.. 30

 

2-8-1امام زاده خورهه. 31

 

3-8-1 آتشکده آتشکوه. 32

 

9-1پلکان.. 33

 

جاذبه های سنتی شهرستان محلات1-10.. 34

 

بازدید نوروزی و لزوم ایجاد قطب گردشگری1-11.. 35

 

12-1جاذبه های طبیعی شهرستان محلات... 36

 

1-12-1آب های معدنی محلات جاذبه های طبیعی شهرستان محلات... 36

 

2-12-1مشخصات آبگرم محلات... 37

 

3-12-1غار آزاد خان نزدیک محلات... 38

 

4-12-1غار سوراخ گاو واقع در خورهه. 39

 

5-12-1غار یکه چاه. 40

 

6-12-1-غار بابا جاور.. 41

 

7-12-1غار شاه‌بلبل واقع در خورهه محلات... 42

 

8-12-1پارک سرچشمه. 43

 

9-12-1چنار ۱۱۵۰ ساله شهر محلات واقع در میدان چنار شهر محلات... 44

 

فصل دوم(بررسی برخی صنایع و راه های توسعه آن ها). 45

 

1-2گل وگلکاری.. 45

 

1-1-2نقش گل وگیاه در جذب توریسم. 45

 

2-1-2نقش سطح یک ملی در پرورش گل وگیاه. 47

 

3-1-2انواع گل در محلات... 49

 

4-1-2 پیشنهادات در جهت توسعه گل وگیاه. 50

 

2-2-صنعت سنگ.... 50

 

1-2-2مشکل کارخانجات سنگبری شهرستان محلات... 51

 

2-2-2توسعه صنعت سنگ نقش مهم در تحقق اقتصاد. 52

 

3-2-2تاثیرات صنعت سنگ بر محیط عینی محلات شامل موارد زیر است... 52

 

4-2-2توسعه صنعت سنگ محلا نیازمندتدوین راهبرد جامع وبلند مدت... 54

 

3-2صنعت حلوا سازی.. 55

 

4-2تولید پوشاک (تریکو). 55

 

5-2صنعت قالی بافی در محلات وحومه. 55

 

6-2کشاورزی و دام داری.. 56

 

فصل سوم(برنامه ریزی جهت توسعه). 56

 

1-3برنامه ریزی درجهت توسعه. 56

 

2-3بررسی چشم اندازهای پیش رو برای توسعه صنعت توریسم درشهرستان محلات     57

 

3-3 شناخت محیط های غالب و در گیر در زمینه توریسم و گردشگری.. 58

 

3-4شناسایی پتانسیل های موجود. 60

 

3-5راهکارها 61

 

1-3-5عوارض جغرافيايي مانند تپه ها 61

 

2-5-3منابع آب... 62

 

3-5-3باغات... 63

 

3-6استفاده بهينه از پتانسيلهاي موجود. 64

 

7-3محیط رسانه ای.. 64

 

8-3توسعه فرهنگ گردشگري.. 65

 

9-3شناسايي پتانسيلهاي موجود در مناطق پيراموني.. 66

 

منابع ومآخذ. 68

 فایل حاضر در قالب word و در حدود 70 صفحه می باشد       پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 349,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mahallat_595506_8470.zip1.7 MB